Các viện thuộc MEI

 • Viện Tự động và Kỹ thuật tính toán
 • Viện Năng lượng điện
 • Viện Chế tạo máy năng lượng và Cơ khí
 • Viện Kỹ thuật điện
 • Viện  Các vấn đề hiệu suất năng lượng
 • Viện Kỹ thuật Vô tuyến và Điện tử
 • Viện Năng lượng nhiệt và nguyên tử
 • Viện Quản lý và kinh tế các  doanh nghiệp năng lượng
 • Viện Khoa học Nhân văn-Ứng dụng.
 • Hiện nay MEI có 4 chi nhánh tại

  • TP. Smolensk
  • TP. Voljskyi, tỉnh Volgograd
  • TP. Konakovo, tỉnh Tver
  • TP. Dushanbe, nước CH Tadgikistan

  Cơ sở hạ tầng

  • Trạm đào tạo thử nghiệm nhiệt điện TETS thuộc MEI
  • Thư viện Khoa học – Kỹ thuật gồm

   Gần 2 triệu cuốn trong các thư mục chính

   Hơn 5000 luận án đã được bảo vệ tại MEI
  • Sân vận động “Energya”
  • Cung Văn hoá MEI
  • Các khu thể thao – giải trí “Firsanovka” và “Alushta”