New Ribbon

HỘI THẢO QUỐC TẾ “70 NĂM HỢP TÁC VIỆT – NGA VỀ GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC”

CÁC NHÀ KHOA HỌC CỦA NGA VÀ VIỆT NAM: PLASMA LẠNH SẼ ĐẢM BẢO CHIẾN THẮNG TRƯỚC CORONAVIRUS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU QUỐC GIA NĂNG LƯỢNG MOSKVA “MPEI” TỔ CHỨC NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH CHO CÁC ỨNG VIÊN ĐẾN TỪ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG MOSKVA “MPEI” THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT DO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TỔ CHỨC

Những nhà khoa học LB Nga và Việt Nam: Plasma lạnh sẽ giúp ta chiến thắng COVID-19!

Trường Đại học Kỹ thuật Năng lượng Moskva tham gia chương trình "Ngày Cựu sinh viên thống nhất" tại Việt Nam

Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội đến thăm và làm việc tại MPEI

Example Frame

Trường ĐH Năng lượng Moskva hiện nay là một trong những trường đại học kỹ thuật lớn nhất Liên bang Nga về lĩnh vực năng lượng, kỹ thuật điện, điện tử, tin học.

Từ năm 1946 MEI bắt đầu đào tạo cán bộ khoa học và kỹ thuật cho các quốc gia khác.

Hiện nay, sinh viên và nghiên cứu sinh của 68 nước trên thế giới đang học tập tại MEI.

Do các thành tích trong đào tạo cán bộ khoa học và kỹ thuật, MEI đã được trao tặng 2 huân chương nhà nước Nga và 6 huân chương nước ngoài.

MEI là thành viên (thường trực) của Hiệp hội các trường đại học quốc tế, Hiệp hội giáo dục thường xuyên quốc tế, Câu lạc bộ máy tính quốc tế, và Hiệp hội các nhà năng lượng quốc tế.

Các giải thưởng


Huân chương lao động hạng Nhất (Việt Nam)
(2015)


Huân chương hữu nghị (Việt Nam)
(1978)

Media
​​