New Ribbon

Хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд

НИУ-МЭИ Монгол дахь үйл ажиллагаа идвэхтэй явуулж байна

Монгол Улстай хөгжлийн хамтын ажиллагаа

Үндэсний эрдэм шинжилгээний "МЭХДС" Алтан гадас одонгоор шагнагдлаа

"Үндэсний эрдэм шинжилгээний их сургууль" «МЭХДС» нь 1946 оноос эхлэн гадаадын оюутнуудыг инженерийн болон шинжлэх ухааны чиглэлээр бэлтгэж эхэлсэн

Гадаад оюутнуудыг сургасан 70-н жил

Өнөөдрийн байдлаар ҮЭШИС «МЭХДС» нь дэлхийн 68 орны оюутан болон аспирантуудыг сургаж байна

Example Frame

ҮЭШИС «МЭХДС» нь 1930 онд байгуулагдсан. Эрчим хүч, электроник, цахилгаан электроник, мэдээлэл зүй, чиглэлүүдээр ОХУ-ын хамгийн том техникийн их сургуулиудын нэг юм.

Орчин үеийн эрчим хүчний бүс нь чухамдаа эрчим хүч (дулааны, цөмын, усны, салхин, нарны эрчим хүч гэх мэт), цахилгаан техник, материалын шинжлэх ухаан, электроник, сонгодог болон хэрэглээний физик, холбооны болон радио техник, компьютерийн систем, эрчим хүчний эдийн засаг болон менежментийг багтаадаг. МЭХДС -д гадаадын оюутнууд болон аспирантуудийг энэ бүгд болон бусад чиглэлээр бэлтгэх боломжтой.

Media
​​​