ҮЭШИС «МЭХДС» дээд сургуулиуд

 • Автоматжуулалт болон Компьютерийн шинжлэх ухааны дээд сургууль
 • Цахилгаан эхчим хүчний  дээд сургууль
 • Цахилгаан машин, механикийн дээд сургууль
 • Цахилгаан техникийн сургууль
 • Эрчим хүчний үр ашгийн сургууль
 • Радиотехник ба электроникийн сургууль
 • Дулааны болон цөмийн эрчим хүчний сургууль
 • Эрчим хүчний аж ахуйн нэгжийн удирдлага, эдийн засгийн дээд сургууль,
 • Хүмүүнлэгийн Хэрэглээний дээд сургууль


Одоогийн байдлаар МЭХДС-ийн 4-н салбар байдаг.

 • Смоленск хот
 • Волжский хот, Волгоград муж.
 • Конаково хот, Тверская муж.
 • Душанбе хот, БНУ Таджикистан

Бүтэц

 • Сургалтын ТЭЦ МЭХДС
 • Шинжлэх ухаан-техникийн номын сан

Үндсэн санд ойролцоогоор 2 сая орчим боть ном байдаг

МЭХДС-д хамгаалсан 5000 гаран судалгааны ажил

 • Стадион «Энергия»
 • МЭХДС-ийн урлагийн төв
 • «Фирсановка» ба «Алушта» спорт амралтын зуслан


​​