МЭХДС -ийг төгссөн ихэнхи гадаадын төгсөгчид нь маш том амжилтанд хүрсэн хүмүүс байдаг. МЭХДС -ийн төгсөгчдийн дунд БНХАУ-ын Төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд (1988-1998), үндэсний ардын их хурлын төлөөлөгчдын дарга (1998-2003) Ли Пэн; Румын Улсын ерөнхийлөгч (1990-1996 ба 2000-2004) Ион Илиеску; Азербайджан улсын мэдээллийн технологийн болон харилцаа холбооны сайд Аббасов Али Мамед оглы; Тажикистан улсын Эрчим хүч, усны нөөцийн сайд Усмонов Усмонали түүнчлэн бизнесийн удирдагчид болон их сургуулиудын реакторууд төгссөн.