ҮЭШИС «МЭХДС» нь олон улсын боловсролын ажилуудад болон доорхи орнуудтай хамтран хос диплом олгох хөтөлбөрт идэвхтэй оролцож байна.

Ильменау Техникийн Их Сургууль (Герман),​
1999 оноос​​​

Лаппеенрантын Техникийн Их Сургууль (Финлянд),
2007 оноос​Бранденбургийн Техникийн Их Сургууль (Герман),
2010 оноос​


Глиндура Их Сургууль ( Их Британ),
2013 оноос​


​Ханое дахь Вьетнамын Үндэсний Их Сургууль (Вьетнам),
2014 оноос


​Алматин дахь Эрчим Хүч, Холбооны Их Сургууль (Казахстан),
2007 оноос


Киргиз Улсын И. Раззаковагийн нэрэмжит Техникийн Их Сургууль (Киргиз),
2006 оноос​


 
 

ҮЭШИС «МЭХДС» нь дараах  олон улсын холбоонуудын гишүүн юм.

  • БРИКС-ийн сүлжээ их сургууль
  • Дээд боловсролыг хариуцсан олон улсын хэлтэсүүдийн холбоо (АМО)
  • Олон улсын дээд сургуулиудын холбоо  (IAU)
  • Орос-Киргизийн техникийн их сургуулиудын холбоо(РККТУ)
  • Оросод суралцах цаг (дэлгэрэнгүй)
  • 5 нь улсын 15 дээд сургуулиас тогтсон Шанхайн зохион байгуулалт хамтын ажиллагааны сүлжээ сургууль
  • Орос  ба Армений дээд сургуулиудын холбоо
  • Орос  ба Хятадын – АТУРК-ын  техникийн дээд сургуулиудын холбоо
  • Орос ба Азербайджаны дээд сургуулиудын холбоо
  • Шинэ торгон замын их сургуулийн холбоо болон бусад