МЭХДС нь засгийн газрын шинжлэх ухаан-техникийн програмаар, мөн түүнчлэн боловсрол шинжлэх ухааны яам, үйлдвэржилт эрчим хүний яам, бие даасан программаар судалгааны ажил явуулдаг.

 

МЭХДС нь «Росатом» корпорацийн улсын дээд боловсролын гол их сургуулиудын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд ордог.

 

МЭХДС -ийн эрдэмтэд лазерын нээлтэд гар бие оролцсон

 

МЭХДС нь дэлхийд хосгүй өвөрмөц сургалтын илч цахилгааны төвтэй (ТЭЦ)

 

МЭХДС нь цахилгаан эрчим хүчний чиглэлийн компани, оросын хөрш орнуудын компианиудтай идэвхитэй хамтын ажиллагаатай байдаг.

 

2010-2014 оны байдлаар дараах компианууд МЭХДС-ийн шинжлэх ухааны судалгааны үр дүнг ашигласан байна.

 

 

  • Quantum Design, Inc., АНУ
  • Advanced Research Systems, Inc., АНУ
  • Германы сансрын төв, Герман
  • Oerlikon Leybold Vacuum Dresden GmbH, Герман
  • Хайвин Микросистем Корпорейшн, Тайвань
  • «Skoda Energy», Чех БНУ
  • Vacree Technologies Co.,Ltd., Хятад

болон бусад...