• Цахилгаан эрчим хүч ба цахилгаан техник
  • Дулааны ба атомын эрчим хүч
  • Автоматик ба компьютерийн шинждэх ухаан
  • Эрчим хүчний цахилгаан машин бүтээх
  • Радиотехник ба электроник
  • Мэдээлэл зvй ба удирдлага.