Рейтинг 2020

ҮЭШИС "МЭХДС" нь 2020 онд THE-ын "Шинжлэх ухаан, инженерчлэл, технологисалбарын олон улсын жагсаалтан дах байр сууриа бататган хадгалж дэлхийн шилдэг их дээд сургуулиудын дундаас 801-1000-р байрт жагссан байна.
29-10-6.jpg
Үүнээс гадна энд ҮЭШИС "МЭХДС" нь анх удаагаа хоёр шинэ салбарын шилдэг их дээд сургуулиудын тоонд багтсан ба үүнд: Мэдээлэл зүйн технологийн салбарт 601-800-р, физикийн ШУ-ны салбарт 801-1000-р байруудыг тус тус эзэлж өмнөх амжилтаа ахиулжээ.

THE нь их дээд сургуулиудыг 13-н шалгуураар дүгнэж жагсаадаг байна. Эдгээр шалгуур нь таван үндсэн хэсэгт хуваагддаг ба үүнд: заах багшлах арга зүй, судалгааны ажил, эрдэм шинжилгээний ажлын нийтлэл, олон улсын хамтын ажиллагаа, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас олсон орлого зэрэг багтдаг байна.

2020 онд 1521 их дээд сургууль 11 салбарт тэнцэн өрсөлджээ.

Энэ жил шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн салбарт 1098 шилдэг олон улсын их дээд сургууль, тэр дундаа 42 ОХУ-ын их дээд сургууль багтан жагссан байна. 

Рейтинг 2015

  1. 2015 оны Round University Ranking-д сургалтын чанараараа МЭХДС нь ОХУ-ын их дээд сургуулиудийн дунд 11-р байрт эрэмбэлэгдсэн.
  2. 2015 оны Эксперт РА агентлагийн рейтинг vзvvлэлт: ҮЭШИС МЭХДС нь ОХУ-ын шилдэг их дээд сургуулиудийн жагсаалтад ахин 19-р байрыг эзэлсэн. Төгсөгчдийн ажил олгогчдод хүлээгдэж байгаа эрэлтээрээ шилдэг их дээд сургуулиудийн дунд 18-р байрт. Чанартай боловсрол олгох нөхцлөөрөө шилдэг их дээд сургуулиудийн жагсаалтад 16-р байрт.
  3. 2015 оны QS BRICS-н vзvvлэлт: ҮЭШИС МЭХДС нь ВRICS-н гаргасан Улсын шилдэг их дээд сургуулиудийн жагсаалтад QS-н ялгаагаараа ахин 121-130-р байрт орсон.
  4. 2015 оны QS EECA-н vзvvлэлт: НИУ МЭИ нь 2015 оны QS EECA-н гаргасан рейтинг vзvvлэлтэд ахин 101-110-р байрт орсон. Орон нутгийн техник технологийн академийн нэр хvндийн vзvvлэлтээр ОХУ-ын их дээд сургуулиудийн дунд 13-р байрыг эзэлсэн.
  5. 2015 оны Webometrics-н vзvvлэлт: Webometrics-н шинэчилсэн vзvvлэлтийн нийт дvнгээр НИУ МЭИ нь ОХУ-ын их дээд сургуулиудийн дунд 27-р байр (Дэлхийн их дээд сургуулиудийн дунд 2539-р байр)-г эзэлсэн.
​​​​​​​​