Вход
AdaptMenu

Програмын нэр: Цахилгаан механик

Боловсролын хөтөлбөрийн нэр

Цахилгаан механик

Бэлтгэх чиглэл (код нэр)

13.03.02 Цахилгаан эрчим хүч ба цахилгаан техник

Сургууль

Цахилгаан техникийн сургууль

Суралцах хугацаа

4 жил

Тэнхим

​Цахилгаан механик, цахилгаан техник ба цахилгаан аппаратууд

Сургалтын хэлбэр (бүтэн цагийн, хагас цагийн, эчнээ)

Бүтэн цагийн

Танилцуулга

​Хүчний цахилгаан машинууд ба эрчим хүчний үүсвэрийн цахилгаан механик мэргэжлээр цахилгаан техникийн бакалавр зэрэгтэй мэргэжилтэн бэлтгэх. Дэлгэрэнгүй авч үзвэл цахилгаан хөдөлгүүрүүд болон генераторууд (синхрон, асинхрон, тогтмол гүйдлийн машин), мөн эрчим хүчний обьектын хүчний трансформаторууд зэргийг судалдаг. Оюутнууд нэмэлтээр цахилгаан машиний тэгш бус ажиллагааны горим ба дамжуулах процессуудыг судалж, цахилгаан соронзон тооцооны аргачлал, бүх төрлийн цахилгаан машиныг тооцоолох үндсэн аргуудыг мэдэж эзэмшдэг.​

Суралцах хэл

Орос хэл

Судалгааны түвшин

бакалавр