Вход
AdaptMenu

Програмын нэр: Цахилгаан ба электрон аппарат төхөөрөмжүүд

Боловсролын хөтөлбөрийн нэр

Цахилгаан ба электрон аппарат төхөөрөмжүүд

Бэлтгэх чиглэл (код нэр)

13.03.02 Цахилгаан эрчим хүч ба цахилгаан техник

Сургууль

Цахилгаан техникийн сургууль

Суралцах хугацаа

4 жил

Тэнхим

​Цахилгаан механик, цахилгаан техник ба цахилгаан аппаратууд

Сургалтын хэлбэр (бүтэн цагийн, хагас цагийн, эчнээ)

Бүтэн цагийн

Танилцуулга

​Цахилгаан ба электрон аппарат төхөөрөмжүүд мэргэжлээр цахилгаан техникийн бакалавр зэрэгтэй мэргэжилтэн бэлтгэх. Дэлгэрэнгүй авч үзвэл цахилгаан, цахилгаан соронзон системүүд, нам хүчдэлийн төхөөрөмжүүдийн зураг төсөл, цахилгаан техник болон цахилгаан эрчим хүчинд шаардагдах хүчний электрон аппаратуудын зураг төсөл зэргийг судалдаг. Суралцах хугацаандаа аппаратууд дах цахилгаан соронзон, дулааны,  сэлгэх, нуман процессуудыг гүнзгийрүүлэн судалдаг.​

Суралцах хэл

Орос хэл

Судалгааны түвшин

бакалавр