Вход
AdaptMenu

Програмын нэр: Аж ахуй нэгж (ААН), албан байгуулгын цахилгаан тоног төхөөрөмж ба цахилгаан байгууламж

Боловсролын хөтөлбөрийн нэр

Аж ахуй нэгж (ААН), албан байгуулгын цахилгаан тоног төхөөрөмж ба цахилгаан байгууламж

Бэлтгэх чиглэл (код нэр)

13.03.02 Цахилгаан эрчим хүч ба цахилгаан техник

Сургууль

Цахилгаан техникийн сургууль

Суралцах хугацаа

4 жил 6 сар

Тэнхим

​ААН, аж үйлдвэрийн цахилгаан хангамж ба цахилгаан технологи​

Сургалтын хэлбэр (бүтэн цагийн, хагас цагийн, эчнээ)

Бүтэн цагийн - эчнээ

Танилцуулга

​Энэхүү боловсролын хөтөлбөрийн зорилго нь ААН, албан байгуулгын цахилгаан хангамжийн системын зураг төсөл боловсруулалт болон цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа чиглэлээр өндөр шатны боловсон хүчин бэлтгэх эхний шатны дээд боловсролыг олгоход оршино.

Суралцах хэл

Орос хэл

Судалгааны түвшин

бакалавр