Вход
AdaptMenu

Програмын нэр: Цахилгаан технологийн суурилуулалт ба системүүд

Боловсролын хөтөлбөрийн нэр

Цахилгаан технологийн суурилуулалт ба системүүд

Бэлтгэх чиглэл (код нэр)

13.03.02 Цахилгаан эрчим хүч ба цахилгаан техник

Сургууль

Цахилгаан техникийн сургууль

Суралцах хугацаа

4 жил

Тэнхим

​ААН, аж үйлдвэрийн цахилгаан хангамж ба цахилгаан технологи

Сургалтын хэлбэр (бүтэн цагийн, хагас цагийн, эчнээ)

Бүтэн цагийн

Танилцуулга

​Энэхүү сургалтын хөтөлбөр нь цахилгаан технологийн суурилуулалт ба системүүд (суурилуулалт, эсэргүүцлийн халалтын систем, индукцэн, нуман халаалт, цахилгаан туяан, плазман болон лазерын техникийн суурилуулалт), мөн тэдгээрийн цахилгаан хангамж, хяналтын систем, суурилуулалт, орон сууцны халаах төхөөрөмжийг судалж өндөр зэргийн боловсон хүчин бэлтгэх зорилготой юм. Цахилгаан технологийн суурилуулалт болон цогцолбор нь металургийн салбарт (онцгой цэвэр болон чанартай метал болон хайлш, нунтаг металург гарган авах), механик инженерын салбар (тэр дундаа нарийвчлалтай дулааны ба термохимийн боловсруулалт, гагнуур, дэвшилтэт нэмэлт технологи), химийн технологи болон бусад аж ахуй нэгж болон гэр ахуйн тохиолдолд ч хэрэглэгддэг. ​

Суралцах хэл

Орос хэл

Судалгааны түвшин

бакалавр