Вход
AdaptMenu

Програмын нэр: Цахилгаан эрчим хүч болон цахилгаан техник дэх техногенийн аюулгүй байдал

Боловсролын хөтөлбөрийн нэр

Цахилгаан эрчим хүч болон цахилгаан техник дэх техногенийн аюулгүй байдал

Бэлтгэх чиглэл (код нэр)

13.03.02 Цахилгаан эрчим хүч ба цахилгаан техник

Сургууль

Цахилгаан техникийн сургууль

Суралцах хугацаа

4 жил

Тэнхим

​Экологийн инженерчлэл ба хөдөлмөр хамгаалал

Сургалтын хэлбэр (бүтэн цагийн, хагас цагийн, эчнээ)

Бүтэн цагийн

Танилцуулга

​Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал болон байгаль орчны аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр мэргэжлийн түвшинд ажиллах чадвар бүхий өндөр зэрэглэлийн, эхний шатны дээд боловсролтой мэргэжилтэн, боловсон хүчин бэлтгэх ​

Суралцах хэл

Орос хэл

Судалгааны түвшин

бакалавр