Вход
AdaptMenu

Програмын нэр: Электроникийн нанотехнологи

Боловсролын хөтөлбөрийн нэр

Электроникийн нанотехнологи

Бэлтгэх чиглэл (код нэр)

11.03.04 Электроник ба наноэлектроник

Сургууль

Цахилгаан техникийн сургууль

Суралцах хугацаа

4 жил

Тэнхим

​Цахилгаан техникийн материалууд болон эд ангиудын физик, технологи

Сургалтын хэлбэр (бүтэн цагийн, хагас цагийн, эчнээ)

Бүтэн цагийн

Танилцуулга

​Цахим технологи, наноэлектроник, квант электроник, хагас дамжуулагч төхөөрөмж ба нэгдсэн хэлхээний материалыг бий болгоход чиглэсэн шинжлэх ухааны судалгаа шинжилгээний ажилд оролцох чадвар бүхий боловсон хүчин бэлтгэх. Энэхүү сургалтын хөтөлбөр нь тэнхим төгсөгчидөд цахилгаан болон цахилгаан техникийн үйлдвэрлэлийн аж ахуйн нэгжүүдэд ажиллах, шинэ материал, бүтээгдэхүүнийг амжилттай боловсруулах, түүнчлэн тэдгээрийн үйлдвэрлэлийн технологийн процессыг амжилттай хийж гүйцэтгэх боломжийг олгодог.​

Суралцах хэл

Орос хэл

Судалгааны түвшин

бакалавр