Вход
AdaptMenu

Програмын нэр: Цахилгаан тусгаарлагч, кабелан ба конденсатор тоног төхөөрөмж

Боловсролын хөтөлбөрийн нэр

Цахилгаан тусгаарлагч, кабелан ба конденсатор тоног төхөөрөмж

Бэлтгэх чиглэл (код нэр)

13.03.02 Цахилгаан эрчим хүч ба цахилгаан техник

Сургууль

Цахилгаан техникийн сургууль

Суралцах хугацаа

4 жил

Тэнхим

​Цахилгаан техникийн материалууд болон эд ангиудын физик, технологи

Сургалтын хэлбэр (бүтэн цагийн, хагас цагийн, эчнээ)

Бүтэн цагийн

Танилцуулга

​Цахилгаан тусгаарлагч, кабель, конденсатор төхөөрөмжийн материал, бүтээгдэхүүнийг боловсруулах болон үйлдвэрлэхэд чиглэсэн шинжлэх ухааны судалгаа шинжилгээний ажил хийх чадвар бүхий боловсон хүчин бэлтгэх.  Энэхүү сургалтын хөтөлбөр нь тэнхим төгсөгчидөд кабелан болон цахилгаан техникийн үйлдвэрлэлийн аж ахуйн нэгжүүдэд ажиллах, мөн цахилгаан эрчим хүч, цахилгаан техникийн материал, бүтээгдэхүүнийг амжилттай боловсруулах боломжийг олгодог.​

Суралцах хэл

Орос хэл

Судалгааны түвшин

бакалавр