Вход
AdaptMenu

Програмын нэр: Нисэх онгоцны цахилгаан тоноглол

Боловсролын хөтөлбөрийн нэр

Нисэх онгоцны цахилгаан тоноглол

Бэлтгэх чиглэл (код нэр)

13.03.02 Цахилгаан эрчим хүч ба цахилгаан техник

Сургууль

Цахилгаан техникийн сургууль

Суралцах хугацаа

4 жил

Тэнхим

​Бие даасан объектуудын цахилгаан техникийн цогцолбор ба цахилгаан тээвэр

Сургалтын хэлбэр (бүтэн цагийн, хагас цагийн, эчнээ)

Бүтэн цагийн

Танилцуулга

​Энэхүү боловсролын хөтөлбөрийн зорилго нь  цахилгаан техник, электроник, цахилгаан механик чиглэлийн дотоодын тэргүүлэх эрдэмтэн судлаач, шинэлэг технологи хөгжүүлэгчдээс орчин үеийн боловсролын технологийг ашиглан арга зүйн өндөр түвшинд мэдлэг, ур чадварыг шууд дамжуулан сургах замаар ОХУ болон  бусад оронд хүлээн зөвшөөрөгдсөн өндөр шатны боловсон хүчин бэлтгэх эхний шатны дээд боловсролыг олгоход оршино.​

Суралцах хэл

Орос хэл

Судалгааны түвшин

бакалавр